Vi utfører mobilt vakthold for å forebygge og trygge bedriften når ingen ansatte er tilstede.

Dette kan bestå av følgende:

- utvendig og innvendig kontroll for å hindre hærverk og skade på bygning, innbrudd, brann og vannlekkasjer.
- Sjekk av elektriske installasjoner
- Temperaturkontroll i tekniske rom
- Sjekke alarmstatus
- Sjekke at dører osv er forsvarlig låst
- Bortvisning av uvedkommede osv